- Sagan om den röda borgen -

Sagan om den röda borgen

Torups borg har en historia som kan föras tillbaka till 1300-talet. Den ursprungliga borgen låg på en kulle kallad Askebacken norr om de nuvarande ladugårdarna. Man hittade där lämningar efter grundmurarna vid en utgrävning 1933. Den nuvarande borgen anlades i mitten av 1500-talet. Torup restaurerades 1602-1630 och fick då i huvudsak sitt uvarande utseende. 1970 inköptes borgen med tillhörande markområden, parken och bokskogen av Malmö Kommun.
Så kan man i korthet beskriva Torup men vad vore den gamla borgen utan alla sännande människor som bott i och kring den?.
Knarret i golven, alla hjärtan som klappat, all vånda och sorg, alla förhoppningar och drömmar som vävts in i väggarna, fersterna, samtalen, slitet på åkrar och i ladugårdar för att ge liv åt det stora godset som försörjt och engagerat så många människor genom århundraden.

Varje borg har sin historia, sina sägner och myter, så även Torup - i rikt mått. Det är sannerligen inte svårt att hitta stoff till en teaterpjäs, snarare att välja! "Sagan om den röda borgen" är ett försök att på ett lättsamt sätt berätta en liten del av Torups stolta historia. Mycket nöje!

Foton från föreställningen


Loading Flickr Images

Tidningsartiklar från Röda Borgen

Stacks Image 5845
Stacks Image 5869

Fantastisk stämmning och skådespeleri.

Här Elvira Nilsson och Per Svensson in action.

Stacks Image p16690_n16469
En Julsaga
STÖDMEDLEM
Det är möjligt att bli stödmedlem i Bara Scengångare och på det viset bidra till att vi kan utveckla vår barn och ungdomsverksamhet och hålla fortsatt hög kvalité på våra föreställningar.
Stacks Image p16690_n16496
En Julsaga 2011
SCENGÅNGARNA
Bara Scengångare är en ideell teaterförening med lång och fantastisk historia. Föreningen bildades 1990 och I år 2015 har vi 25 års jubileum! Vill ni vara med och spela teater så kan ni anmäla er till vår verksamhet här.
Stacks Image p16690_n16507
Röda Borgen
SOCIALT
Följ oss i sociala medier och dela information om våra förestälningar. Vi finns på Facebook, Twitter, Instagram och Flickr.